Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Indsats 1: Kommunikation

Hvorfor?

Mens rigtig mange borgere er positivt stemte overfor at sortere deres affald, udtrykker mange også tvivl om, hvordan og hvorfor man skal sortere: ”Hvad sker der med affaldet, efter jeg har sorteret det, og nytter det overhovedet noget?”

Man vil gerne opleve, at der er en mening med at sortere affald. Derfor er det en væsentlig opgave at øge kendskabet til, hvorfor og hvordan vi skal sortere, hvordan vi kan forebygge og genbruge affald og generelt udvikle et bæredygtigt forbrug. Og her er god kommunikation afgørende!

 Hvad vil vi opnå?
 • Borgerne oplever, at det giver mening og gør en positiv forskel at sortere affald.
 • Kommunikationen er så vidt muligt individualiseret og rammer borgeren på en måde, der opfattes som meningsfuld og relevant.
 • Renosyd kommunikerer på en enkel måde, der er let at forstå og med få overordnede og stærke budskaber. 
 • Større fokus på affaldsforebyggelse og bedre affaldssortering hos borgerne gennem information og vejledning.
 • Renosyd bidrager til mere ensartet affaldssortering på tværs af de danske kommuner via implementering af fælles sorteringskriterier og piktogrammer. 
 Hvad gør vi?
 • I første halvår af 2019 igangsættes en kampagne, der sætter fokus på at kommunikere, hvad man skal gøre, hvorfor og hvordan man skal gøre det. Dette omfatter at fortælle om, hvad der sker med affaldet på dets rejse fra borgerens spand til behandling til nye produkter.
 • Der igangsættes et arbejde med udvikling af sorteringsguides og information tilgængelig via forskellige medier, så borgeren selv kan vælge den rette formidlingskanal, eksempelvis ikoner på affaldsbeholderen derhjemme eller fysiske/digitale opslagsværk.
 • Den borgervendte vejledning på genbrugspladserne skal løbende kvalificeres og forbedres. 
 • Renosyds kommunikation og involvering på sociale/digitale medier udvikles og forbedres.
 • Dansk Affaldsforening og medlemmerne fra den danske affaldsbranche har udviklet fælles sorteringskriterier og affaldspiktogrammer for at opnå mere ensartethed og genkendelighed i affaldssorteringen for borgerne samt ensartede fraktioner, som lettere kan genanvendes. Renosyd implementerer i løbet af planperioden de fælles ikoner og sorteringskriterier.

 • Mange borgere oplever udfordringer med den indendørs affaldssortering på grund af pladsmangel, indretningshensyn mm. Bekvemmelighed, praktik og tilgængelighed er afgørende for, om man sorterer sit affald eller ej. Derfor vil Renosyd inspirere til indendørs affaldssorteringsløsninger, der passer til brugernes behov og som kan forbedre borgernes sorteringsoplevelser i hjemmet.  

Affaldets rejse starter hos borgeren, og for at initiativer kommer til at leve og fungere ude i virkeligheden, må borgerne være med.