Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Hverken kommunen eller Renosyd kan skabe bæredygtig udvikling alene. Borgere og virksomheder er en afgørende del af løsningen, og derfor skal det give mening for dem
at være med.

Det er et fælles anliggende, hvordan vores ressourcer bruges bedst muligt,
og derfor er involvering af og samarbejde med borgerne centralt.

Affaldet begynder sin rejse ude hos borgerne. Det er et fælles anliggende, hvordan vores ressourcer bruges bedst muligt, og derfor er involvering af og samarbejde med borgerne afgørende. For at nå målet om mere genbrug og genanvendelse må man finde frem til de bedste affaldsløsninger sammen med brugerne. Involvering kan også være med til at skabe ambassadører i lokalområderne, som giver tiltag og nye løsninger et stærkere og mere holdbart fundament at stå på.