Tema 3: Affaldssortering i kommunale institutioner og virksomheder

Indsats 2: Børn og unge som affaldsambassadører

Hvorfor?

Vaner grundlægges typisk i børne- og ungdomsårene. Derfor er det vigtigt at engagere børn og unge i god affaldshåndtering, mens de er nysgerrige og åbne for at gøre tingene bedre. Alle børn og unge skal i skolen og i daginstitutionen lære, hvorfor det er vigtigt at affaldssortere, og hvordan man gør. Dette kan også motivere børn og unge til at blive ”affaldsambassadører” i hjemmet – og dermed bidrage til at skabe positive adfærdsændringer i familien generelt.

Denne indsats skal ses i sammenhæng med de fysiske løsninger til affaldssortering i skoler og daginstitutioner, sådan at praksis (hvad/hvordan) kobles sammen med viden og læring (hvorfor).

Hvad vil vi opnå?
  • Børn og unge involveres i affaldssortering, affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi – i praksis og gennem undervisning.
  • Indsatsen skal via samarbejde mellem Renosyd og kommunerne bidrage til forståelse og ressourcebevidsthed blandt børn og unge.
  • Den daglige affaldssortering på skoler og i institutioner indarbejdes som et naturligt adfærdsmønster, som børnene tager med hjem og ud i verden.
 Hvad gør vi?
  • I et samarbejde mellem lærere og pædagoger, kommunernes afdelinger og Renosyd udvikles et koncept for, hvordan affaldssortering og cirkulær økonomi kan indgå i skolernes undervisning og dagligdagen i institutionerne.
  •  Indsatsen kræver et fortløbende fokus på tilpasset sorteringsmateriel, lokale erfaringer/praksisser og pædagogiske formidlingsværktøjer, som udvikles i samarbejde mellem kommunernes driftsafdelinger og medarbejdere på skoler og i institutioner.
  •  Muligheder for at afholde arrangementer målrettet børn og unge undersøges, eksempelvis ”fælles affaldsdag” med affaldsindsamling i naturen, aktiviteter omkring affaldssortering mm.