Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet

Indsats 3: Mere genbrug gennem levetidsforlængelse

HVORFOR?

I processen hen imod en cirkulær økonomi er det afgørende, at produkter bruges til det formål, de er lavet til, så længe som muligt. På den måde fastholder de den højest mulige økonomiske og miljømæssige værdi. Eksempelvis bør en cykel forblive en cykel så længe som muligt. Hvis en cykel repareres og genbruges, sparer miljøet de 380 kg. ressourcer, det kræver at producere en ny. Det samme gælder eksempelvis et TV, som bør genbruges som TV og ikke smides ud og kværnes i stykker, som det sker med størstedelen af elektronikken i dag.  Ofte er enkle reparationer nok til at forlænge levetiden på et produkt, som ellers bliver kasseret som affald. Undersøgelser viser, at op til 50% af de elektronikprodukter, der afleveres på genbrugspladsen virker med mindre problemer eller kan repareres.

I processen hen imod en cirkulær økonomi er det afgørende,
at produkter bruges til det formål, de er lavet til, så længe som muligt.
Hvad vil vi opnå? 
  • Med det formål at levetidsforlænge produkter etableres der værkstedsfaciliteter, som skal medvirke til affaldsforebyggelse og bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. 
  • Muligheder for at koble reparationsværksteder med en positiv socialøkonomisk dimension via beskæftigelse, hvor mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan skabe og opleve værdi, undersøges nærmere.
  • Fokus på mere genbrug frem for at købe nyt kan bidrage til en positiv adfærdsændring i lokalsamfundet hen imod mere bæredygtigt forbrug.
Hvad gør vi?
  • Der igangsættes en undersøgelse af, hvilke produkter det giver mest værdi at reparere – med særligt fokus på hårde hvidevarer.
  • Der igangsættes i planperioden udvikling af koncept og fysiske rammer for et eller flere reparationsværksteder, hvor affald indleveret på Renosyds genbrugspladser, repareres eller forbedres og derefter genbruges eller sælges. 
  • Renosyd vil samarbejde med lokale borger- og/eller organisationsdrevne initiativer, hvor borgerne kan komme og reparere deres egne ting, eksempelvis gennem etablering af ”Repair-cafe’s”.