Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet

Indsats 2: Mere genbrug gennem bedre udsortering af affaldet

I overensstemmelse med affaldshierarkiet arbejder vi for hele tiden at rykke affald længere op i pyramiden mod mere genbrug. I affaldsplanen er en af målsætningerne, at indsamling af affald til genbrug øges til 10 kg pr. borger i 2022 (mod 6,2 kg. i 2017). 

0
kg affald til genbrug pr. borger i 2022. Det er målsætningen.

For at opnå dette er det afgørende, hvordan affaldet håndteres – blandt andet på genbrugspladsen. Borgerne afleverer hver dag masser af genstande på genbrugspladserne, der stadig virker fint eller nemt kan repareres. Det gælder alle slags produkter – bl.a. møbler, cykler, tøj, kaffemaskiner, blendere og radioer. Ved at sortere og håndtere affaldet endnu bedre end i dag kan større mængder genbruges frem for enten at blive sendt til forbrænding eller genanvendelse, som kræver forarbejdning. Genbrugsinitiativer er også med til at forebygge affaldsdannelse og bidrager dermed til en mere cirkulær økonomi. To af de fraktioner, der afleveres på genbrugspladsen og som har stort potentiale for mere genbrug, er elektronik (WEEE) og byggematerialer. 

Ved at sortere og håndtere affaldet endnu bedre end i dag
kan større mængder genbruges frem for enten at blive sendt til forbrænding
eller genanvendelse, som kræver forarbejdning.

Elektronik

Hvorfor? 
 • Miljømæssigt set er særligt elektronik et problem, hvis det bliver til affald. Elektronikprodukter kræver store mængder olie, metaller, vand, energi og sjældne grundstoffer at producere, og derfor er der store CO2-besparelser og ressourcemæssige gevinster ved at genbruge de elektroniske produkter. For hvert ton elektronikaffald, der smides ud, belastes klimaet med udledningen af to ton CO2.
 • Et ud af fire af de elektronikprodukter, som borgerne afleverer på genbrugspladsen hvert år, virker stadig. Dertil kommer, at op til 50% af de øvrige produkter ”virker med mindre problemer eller ”kan repareres”. Det viser tal fra Syddansk Universitet.  Det er produkter såsom skærme, brødristere, el-kedler, føntørrere, strygejern og hårde hvidevarer som f.eks. vaskemaskiner.
HVAD VIL VI OPNÅ?
 • Renosyd vil forbedre miljøpåvirkningen på dette område, da der er store miljøgevinster ved at genbruge elektronik og dermed forlænge levetiden af produktet i sin nuværende form frem for at sende elektronik til genanvendelse, hvor kun dele af produktet genanvendes. Samtidigt er der stor efterspørgsel på disse produkter i Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen i Skanderborg, og derfor skal der arbejdes på at få større mængder af elektronik til genbrug.
"Et ud af fire af de elektronikprodukter, som borgerne afleverer på genbrugspladsen hvert år, virker stadig."
HVAD GØR VI?
 • Nuværende faciliteter på genbrugspladserne forbedres, så borgerne nemt kan aflevere elektroniske produkter, som virker. Dette suppleres af vejledning og kommunikation.
 • Andre mulige løsninger for at få mere elektronik til genbrug undersøges i planperioden.

Byggematerialer

Hvorfor? 
 • Mange byggematerialer, der i dag sendes videre til affaldsbehandling, herunder forbrænding, kan i stedet genbruges. Dette er, jævnfør affaldshierarkiet, ressourcebesparende og kan være med til at forebygge affald. Derfor skal der arbejdes for at få flere byggematerialer, brugte eller nye, genbrugt. Noget af det, der med fordel kan genbruges uden bearbejdning er belægningssten og betonelementer, fliser og klinker, gulvbrædder, vinduer og døre, nedløbsrør, tagsten, isolering mm. 
Hvad vil vi opnå?
 • Renosyd vil forbedre miljøpåvirkningen i forbindelse med byggeaffald ved at flytte større mængder byggematerialer til genbrug. 
 • Flere byggematerialer fra nedbrydning af kommunale byggerier skal genbruges. 
 • Byggeaffald, der indeholder miljøskadelige stoffer, og derfor ofte ikke kan genbruges eller genanvendes, skal håndteres sikkert og korrekt. 
Hvad gør vi?
 • I samarbejde mellem Renosyd og kommunerne skal der fortsat arbejdes på at optimere sorteringen af både borgeres og virksomheders byggeaffald, så mere går til genbrug frem for genanvendelse, der kræver mere forarbejdning. 
 • Potentialet for genbrug af udvalgte byggeaffaldsfraktioner skal undersøges nærmere, og der skal arbejdes mere effektivt med at udsortere byggematerialer på genbrugspladserne, så de kan gå til direkte genbrug. Borgerne skal kunne aflevere det, som kan bruges igen (mursten, træ, fliser, vinduer, nedløbsrør, tagsten, isolering mm.) i dertil indrettede containere eller rum.
 • Muligheder for at etablere et genbrugsbyggemarked eller lignende skal undersøges og kvalificeres.
 • Renosyd og kommunerne vil i samarbejde afklare muligheder, procedurer, rollefordeling og finansiering i forbindelse med etablering af et ”lagerhotel” til opbevaring af byggematerialer fra nedrevne kommunale bygninger, der kan genbruges til nye byggerier i kommunerne.