Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet

Affald er værdifulde ressourcer. Selvom vi er kommet langt med udnyttelsen af det indsamlede affald til genbrug og genanvendelse, findes der i det affald, som brændes i dag, stadig ressourcer som kan og bør genbruges og genanvendes i stedet. 

Formålet med indsatserne i dette tema er at arbejde videre med,
at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt, og at evt. skadelige miljøpåvirkninger mindskes mest muligt.

I overensstemmelse med affaldshierarkiet skal vi først udnytte affaldet til genbrug (når muligt), så til genanvendelse (affaldet udnyttes til fornyet produktion), dernæst til energiudnyttelse (energi udnyttes ved forbrænding) eller som sidste udvej – hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet – til deponering. Med målet om genanvendelse af større mængder affald vil vi arbejde for initiativer til reduktion af affald til forbrænding og deponi samt øget genbrug gennem bedre udsortering af affaldet og levetidsforlængelse af produkter.