Tema 1: Affaldsindsamling: Drift og service

Renosyds kerneopgave er at håndtere affald for borgere og virksomheder i Odder og Skanderborg Kommuner. Det omfatter indsamling og behandling af affaldet.

Renosyd er en servicevirksomhed. Det betyder, at affaldsindsamlingen sker gennem en række produkter/services, som Renosyd tilbyder kunderne, der betaler for disse. Det omfatter obligatoriske affaldsordninger, som kunderne i kraft af europæisk og national lovgivning eller kommunale regulativer er forpligtede til at deltage i og betale for, samt frivillige affaldsordninger og tillægsservices til de obligatoriske ordninger, som kunderne kan vælge at tilkøbe.

Behandlingen af det indsamlede affald sker på forskellige anlæg. Behandlingsanlæggene skal sikre, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt med udgangspunkt i affaldshierarkiet (se Affaldsindsamling og -behandling).

Optimering af driften skal sikre balance

Renosyd skal tilrettelægge affaldsindsamling og -behandling, så en række potentielt modsatrettede hensyn balanceres. Det gælder bl.a. Renosyds driftsomkostninger til indsamling og behandling af affald, serviceniveau over for kunder, som skal sortere og evt. aflevere affald, samt miljøeffekter, som opnås gennem udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

For at sikre denne balance og realisere de overordnede målsætninger i forhold til økonomi og priser, er det nødvendigt hele tiden at have fokus på optimal drift i ”virksomheden Renosyd”. Herunder skal det sikres, at Renosyds affaldsindsamlingsordninger er rentable (under hensyntagen til balanceringen af de forskellige målområder). Derfor må der løbende arbejdes for at optimere driften ud fra forholdet mellem disse parametre.