Målsætninger for affaldsplanen

Økonomi

Målsætninger inden for bundlinjen ”økonomi” er tæt knyttet til Renosyds primære kunder i affaldsindsamlingen, nemlig borgere og offentlige og private virksomheder i Odder og Skanderborg Kommuner. Det er hos kunderne, at affaldet skabes. Derfor ligger fundamentet for en tilfredsstillende affaldshåndtering her, ligesom det også er kunderne, der i sidste ende skal betale for den samlede affaldshåndtering.

Kunderne foretager den indledende sortering af affaldet. Renosyd arbejder derfor ud fra en overbevisning om, at affaldshåndteringen sker i et samarbejde med kunderne. Det er derfor afgørende, at kunderne er motiverede til at deltage aktivt i affaldsindsamlingen.

Dette understreges i Renosyds ejerpolitik, som lægger op til, at ”Renosyd designer og leverer serviceydelser, som opfylder kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service. Ydelserne udvikles gennem dialog med privat- og erhvervskunder samt de offentlige institutioner.”

Værdiskabende service

Renosyd fokuserer hele tiden på at levere serviceydelser, som opfylder kundernes behov. I målsætningerne indgår derfor flere mål, som skal fastholde fokus på, at der er tale om levering af serviceydelser, og som løbende skal give viden om, hvorvidt kunderne oplever de leverede serviceydelser som tilfredsstillende og værdiskabende.

Målsætningerne omfatter desuden et overordnet økonomisk mål, der skal sikre, at der skabes en fornuftig balance mellem pris og service (og i princippet den samlede værdiskabelse, som kunden oplever).

Målsætningerne inden for Økonomi er:

Prisen for en ”standard-affaldsløsning” for den private husstand forbliver uændret ift. nuværende niveau
 • En standard-affaldsløsning er den løsning, som langt de fleste husstande i Odder og Skanderborg Kommuner har. Den består af beholdere til restaffald (190 liter), emballage (140 liter) og pap/papir (varierende størrelse).
 • Prisen har været uændret siden 2012, og det er målsætningen, at dette niveau kan fastholdes i planperioden frem til 2022.
 • Målet realiseres gennem en løbende produktivitetsforbedring og løbende optimering af Renosyds serviceydelser.
99,9% af alle beholdertømninger sker rettidigt, dvs. på den dag, der er aftalt med kunden
 • Renosyd tømmer godt 70.000 affaldsbeholdere, hvilket hver måned giver ca. 120.000 tømninger, svarende til mere end 5.000 leverede serviceydelser og kundeoplevelser dagligt!
 • Rettidigheden er central, da mange kunder er afhængige af at kunne sætte beholderen frem på en given dag, for at den bliver tømt. Derfor vil kundeoplevelsen i høj grad afhænge af, at den bliver tømt på den aftalte dag.
 • Målet realiseres gennem samarbejde med og tæt styring af Renosyds underleverandører, som varetager en stor del af tømningerne. Kontrakterne med underleverandører indeholder også økonomiske incitamenter til at sikre rettidigheden.
90% af Renosyds kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladsernes tilgængelighed og vejledning
 • Der er ca. 500.000 kundebesøg om året på Renosyds genbrugspladser, som er en helt central del af en effektiv affaldsindsamling.
 • Det skal kendetegne kundeoplevelsen, at det er nemt, positivt og miljømæssigt tilfredsstillende at benytte genbrugspladsen. Dette afspejles i kriterierne tilgængelighed, som knytter sig til bl.a. åbningstider, og vejledning, som knytter sig til bl.a. skiltning og personlig vejledning.
 • Renosyd igangsætter måling af kundetilfredshed i starten af 2019, hvilket lægges til grund for opfølgning på dette mål.
90% af kunderne er overvejende tilfredse med Renosyds ydelser
 • Målet skal – i lyset af Renosyds ”monopolstatus” på affaldsindsamling af husholdningsaffald i Skanderborg og Odder Kommuner – fastholde fokus på kunderne.
 • Målet skal desuden afspejle en generel oplevelse af at være kunde hos Renosyd på tværs af de forskellige bundlinjer. Det betyder, at målet skal afspejle både kundens oplevelse af Renosyds serviceydelser og oplevelsen af Renosyds bidrag til miljø, klima, lokale fællesskaber osv.
 • Renosyd igangsætter måling af kundetilfredshed i starten af 2019, hvilket lægges til grund for opfølgning på dette mål.