Målsætninger for Affaldsplanen

Renosyd arbejder ud fra en såkaldt tredobbelt bundlinje som ramme for virksomhedens indsatsområder, aktiviteter og prioriteringer: Økonomi, Miljø og Mennesker. Den tredobbelte bundlinje afspejles tillige i kommunernes ejerpolitik for Renosyd, som fastslår, at ”Byrådene ønsker, at Renosyd videreudvikler virksomhedens strategi om at gøre affald til værdi, så bæredygtigheden i Renosyds aktiviteter skabes ved en balanceret indsats på økonomiske, miljømæssige samt lokale og sociale forhold”.

Hver af de tre bundlinjer repræsenterer forskellige interessenter og perspektiver på den værdiskabelse, Renosyd laver:

ØKONOMI

Renosyd arbejder for, at kunderne oplever god service og værdi for pengene

MILJØ 

Renosyd arbejder for, at affalds-mængderne reduceres, og ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt

MENNESKER

Renosyd tager socialt ansvar og bidrager til lokale fællesskaber

Inden for hver af de tre bundlinjer er der med afsæt i Renosyds ejerpolitik opstillet konkrete målsætninger, som sætter retning og perspektiv på de indsatser, der igangsættes i planperioden 2019-2022. Målsætningerne vil således blive pejlemærker for realiseringen af affaldsplanen og danne grundlag for den daglige styring, opfølgning og eventuelle korrektion af aktiviteter. Renosyd arbejder for og i praksis i tæt samarbejde med de to ejerkommuner om fastlæggelsen, realiseringen af og den løbende opfølgning på affaldsplanens målsætninger.

Kunder vs. borgere

I de målsætninger og temaer i affaldsplanen, der omhandler Renosyd som virksomhed, herunder økonomi, drift og service, bruges betegnelsen kunder, da fokus her er på at levere god service overfor kunderne i den daglige affaldshåndtering (i målsætninger under bundlinjen Økonomi og i Tema 1: Affaldsindsamling: drift og service). I de resterende dele af affaldsplanen bruges den bredere betegnelse borgere.

 

Få overblik over målsætningerne herunder, og klik på den enkelte for at læse mere.

Bundlinje

Økonomi

Miljø

Mennesker

Interessent

Kunderne har forventninger om pris og service

Samfundet har forventninger ift. miljø og klima udtrykt gennem europæiske og nationale strategier og målsætninger

Byrådene har forventninger om, at Renosyd tager socialt ansvar (CSR) og bidrager til lokale fællesskaber

Succeskriterie

Renosyd arbejder for, at kunderne oplever værdi for pengene

Renosyd arbejder for, at kunderne oplever god service

Renosyd arbejder for, at affaldsmængderne reduceres, og ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt

Renosyd tager socialt ansvar og bidrager til lokale fællesskaber

Målsætninger

Prisen for en ”standard-affaldsløsning” for den private husstand forbliver uændret ift. nuværende niveau

Læs mere

99,9% af alle beholdertømninger sker rettidigt, dvs. på den dag, der er aftalt med kunden

Læs mere

90% af Renosyds kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladsernes tilgængelighed og vejledning

Læs mere

90% af kunderne er overvejende tilfredse med Renosyds ydelser

Læs mere

Den samlede mængde husholdningsaffald reduceres med 1% om året de næste 4 år – fra ca. 835 kg pr. borger pr. år til ca. 800 kg pr. borger pr. år (svarende til 2012-niveau)

Læs mere

65% af det indsamlede husholdningsaffald genbruges eller genanvendes inden 2022

  • Indsamling af plastik til genanvendelse øges til 15 kg pr. borger i 2022
  • Indsamling af tekstil til genanvendelse øges til 5 kg pr. borger i 2022
  • Indsamling af affald til genbrug øges til 10 kg pr. borger i 2022

Læs mere

Sammensætningen af medarbejdere i Renosyd er et spejl af samfundet, og andelen af ansatte med behov for særlige arbejdsvilkår er større end i samfundet i øvrigt

Læs mere

Gennem ‘den gode historie’ udbredes kendskabet til Renosyd, hvilket også kan være afsæt til at påvirke holdninger og adfærd

Læs mere

Renosyd er proaktiv, synlig og faciliterer bæredygtige lokale projekter og fællesskaber

Læs mere