Forord

Denne affaldsplan lægger op til at knække kurven, hvor mængden af husholdningsaffald, vi hver især producerer, stiger år for år. Sammen med borgerne i Skanderborg og Odder vil vi vise, at det er muligt både at reducere affaldsmængden og samtidig få mere værdi ud af affaldet.

Det er sund fornuft og et naturligt skridt i forlængelse af FN’s 17 Verdensmål, der sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

På den måde fortsætter vi de sidste mange års gode arbejde med visionen om at gøre affald til værdi. Sideløbende har vi også fokus på både økonomi og sociale forhold:

  • Vi vil arbejde for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at de får en god serviceoplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen
  • Vi vil arbejde for, at affaldsmængderne reduceres markant i de kommende år, og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt gennem genbrug og genanvendelse
  • Vi vil tage socialt ansvar og bidrage til lokale fællesskaber

Med Affaldsplanen for 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner beskriver vi både konkrete målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunernes affaldshåndtering de næste fire år.

Affaldsplanen er udformet i et samarbejde mellem kommunerne og Renosyd. Politikere i udvalg og bestyrelse har fastlagt målsætningerne, mens chefer og medarbejdere i kommunerne og Renosyd har udarbejdet kortlægning og beskrevet temaer og indsatser.

Affaldsplan 2019-2022 er godkendt af byrådene i Odder og Skanderborg Kommuner.

Vi ser frem til et både spændende og vigtigt arbejde i de kommende fire år.

Finn Sander Jensen
Bestyrelsesformand, Renosyd 

Hans Hammann
Næstformand, Renosyd

 Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd