Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Hverken kommunen eller Renosyd kan skabe bæredygtig udvikling alene. Borgere og virksomheder er en afgørende del af løsningen. Det skal give mening for borgere og virksomheder at være med.

Det er et fælles anliggende, hvordan vores ressourcer bruges bedst muligt,
og derfor er involvering af og samarbejde med borgerne centralt.

Affaldet begynder sin rejse ude hos borgerne. Derfor er de helt centrale for at nå målene om mere genbrug og genanvendelse. Det er et fælles anliggende, hvordan vores ressourcer bruges bedst muligt, og derfor er involvering af og samarbejde med borgere centralt. Det er også afgørende at finde frem til de bedste affaldsløsninger i samarbejde med dem, der bruger dem og som kender behovene. En åben proces, hvor borgerne involveres, kan også være med til at skabe ambassadører ude omkring i lokalområderne, som giver tiltag og løsninger et stærkere og mere holdbart fundament at stå på.